SCHATEX® – Monteringsanvisningar

Så lägger vi våra mattor på rätt sätt!

SCHATEX®– Textilplattor – Monteringsanvisningar

En noggrann och korrekt installation är av yttersta vikt, eftersom den utgör grunden för textilplattornas livslängd och upprätthållande av hög kvalitet.

Om du vill ha nytta av vår produkt under lång tid bör du ta till dig våra monteringsanvisningar och följa dem så noga som möjligt.

1.Förberedelse

Vissa regler måste följas redan före installationen. Följande steg gör det lättare för dig att installera textilplattorna och hjälper dig att planera installationen.

1.1 Kontroll av färg och enhetlighet i batcherna

Om du vill utrusta flera rum eller ett stort område med SCHATEX®-textilplattor, kontrollera att de levererade varorna är enhetliga i färg och batch, eftersom det kan förekomma minimala färgavvikelser under produktionsprocessen.

Vid olika produktionsserier ska du sortera mattorna så att du kan utrusta dina lokaler med plattor av samma färg och serie. Det är också rekommenderat att kontrollera färgen på mindre kvantiteter, eftersom eventuella klagomål om obalans i färgen inte längre kommer att accepteras efter installationen.

Varning: Små färgskillnader kan inte alltid undvikas på grund av produktionsprocessen, även om det rör sig om varor med identiska batchnummer. Enligt branschreglerna måste man kontrollera färgens jämnhet vid en provinstallation.

„ Våra produkter är utformade för en lång livslängd. För att säkerställa produktens funktionalitet på lång sikt ber vi dig att noggrant studera installationsbroschyren och instruktionerna för rengöring och skötsel. “ Carsten Reul Användningstekniker

1.2 Acklimatisering

Det är nödvändigt att ta ut textilplattorna ur förpackningen före installationen och förvara dem platt på golv i rumstemperatur i 24 timmar. På så sätt kan materialet acklimatisera sig och anpassa sig till de lokala förhållandena.

Den lägsta rumstemperaturen för acklimatisering och installation av textilplattorna är 18 °C, den lägsta temperaturen på undergolvet är 15 °C (för golvvärme måste temperaturen på undergolvet vara mellan 18 °C och 22 °C). Den relativa luftfuktigheten får inte överstiga 65%.

För att uppnå ett perfekt och hållbart resultat på lång sikt vid läggning av textilplattor måste de ovan nämnda värdena iakttas 3 dagar före och minst 7 dagar efter läggningen.

1.3 Underlag

Den allmänna regeln för alla underlag är att golvet måste vara hårt, rent, torrt och jämnt. Se till att golvet är helt torrt. Om du har golvvärme ska du stänga av den minst 48 timmar före läggning och iaktta den maximala temperaturen som finns i det tekniska databladet.

SCHATEX®– textilplattor är inte lämpliga för montering på mjuka golvbeläggningar som mattor.

Du hittar mer information om hur du förbereder underlaget i våra installationsinstruktioner.

2. Planering

Innan du börjar lägga ut, ska du noggrant planera dina enskilda steg i processen. För att uppnå ett optimalt resultat ska du följa dessa planeringssteg.

2.1 Werkzeug

För installationen behöver du ett måttband, en linjal och en krita för att bestämma och markera utgångspunkten för installationen, samt en mattkniv för att skära kantplattorna. Det är också smart att fästa mattplattor som ska läggas i områden med mycket trafik (t.ex. korridorer, dörröppningar) och vid kanterna med lösningsmedelsfri dubbelhäftande tejp eller en halkskyddande fixering.

2.2 Inställningsriktning

Det finns olika metoder, för att lägga SCHATEX® textilplattor. Installationssättet bestämmer hela områdets utseende och bör därför övervägas och planeras i förväg.

Den klassiska installationsmetoden kallas monolitisk. Här läggs alla plattor i samma riktning som pilen – som finns på baksidan av mattorna. Beroende på ytans konstruktion blir resultatet en nästan sömlös yta som liknar en kontinuerlig golvbeläggning.

En annan metod är att lägga ut ett schackbrädesmönster, även kallat kvartsvarv. Vid denna typ av installation måste plattorna vridas ett kvarts varv i taget så att installationspilarna aldrig pekar åt samma håll.

Se det bifogade tekniska databladet för att ta reda på vilken installationsmetod som kan användas.

2.3 Utgångspunkt

Bestäm först rummets mittpunkt: Utgå från rummets längd och bredd och rita en vinkelrät linje på undergolvet med krita. Korsningen av de två linjerna markerar rummets mittpunkt, som fungerar som en ungefärlig utgångspunkt för läggningen av plattorna. Räkna nu ut hur många hela plattor som kan läggas från rummets mitt till väggarna. De kantplattor som måste skäras får inte vara mindre än en halv platta.

Det är också viktigt att se till att de motstående kantplattorna är så nära samma storlek som möjligt. Flytta mittpunkten så att ovanstående villkor uppfylls.

3. Läggning

Utgå från den definierade utgångspunkten (se 2.3) och lägg textilplattorna längs den ritade kritan så att två rader av plattor skapas som skär varandra i rät vinkel i mitten och bildar ett kors i rummet. Den första plattan ska läggas i den vinkel som skapas av de rätvinkliga kritstrecken och fästas med tejp eller halkskydd.

Se till att du lägger textilplattorna i linje med varandra för att säkerställa en optimal kantförsegling i alla riktningar. Kontrollera dessutom alltid att mattorna är rätt placerade. För mattor med längre lugg ska du också se till att fibrerna inte fastnar mellan två plattor.

Kantplattorna skärs till med hjälp av linjal och mattkniv. Vänd mattorna på ryggen och skär dem. Kom ihåg att även fästa kantplattorna och nyckelplattorna (plattor som ligger i delar av rummet som är mycket brukade), t.ex. vid dörren eller i korridoren. Den skurna kanten läggs mot väggen. Det ska nu finnas fyra rutor som ska fyllas med textilplattor. Börja i mitten och lägg dig som en pyramid och jämnt mot väggen.

Viktigt att notera!

Om dessa installationsanvisningar inte följs kan det leda till att det juridiska ansvaret för defekter går förlorat. Följ därför exakt de steg som beskrivs här.

Om du har ytterligare frågor eller behöver mer information kan du ringa oss på nedanstående telefonnummer.